Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 3,6)

4.Jan měl na sobě šat z velbloudí srsti, kožený pás kolem boků a potravou mu byly kobylky a med divokých včel.
5.Tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém i Judsko a celé okolí Jordánu,
6.vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít.
7.Ale když spatřil, že mnoho farizeů a saduceů přichází ke křtu, řekl jim: "Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem?
8.Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka