Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 3,16-17)

14.Ale on mu bránil a říkal: "Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty jdeš ke mně?"
15.Ježíš mu odpověděl: "Připusť to nyní; neboť tak je třeba, abychom naplnili všechno, co Bůh žádá." Tu mu již Jan nebránil.
16.Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody, a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho.
17.A z nebe promluvil hlas: "Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka