Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 3,1-2)

1.Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v Judské poušti:
2."Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské."
3.To je ten, o němž je řečeno ústy proroka Izaiáše: `Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!´
4.Jan měl na sobě šat z velbloudí srsti, kožený pás kolem boků a potravou mu byly kobylky a med divokých včel.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka