Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 28,1)

1.Když uplynula sobota a začínal první den týdne, přišly Marie z Magdaly a jiná Marie, aby se podívaly k hrobu.
2.A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil s nebe, odvalil kámen a usedl na něm.
3.Jeho vzezření bylo jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka