Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 27,62-66)

62.Nazítří, po pátku, shromáždili se velekněží a farizeové u Piláta
63.a řekli: "Pane, vzpomněli jsme si, že ten podvodník řekl ještě za svého života: `Po třech dnech budu vzkříšen.´
64.Dej proto rozkaz, ať je po tři dny hlídán jeho hrob,aby nepřišli jeho učedníci, neukradli ho a neřekli lidu, že byl vzkříšen z mrtvých; to by pak byl poslední podvod horší než první."
65.Pilát jim odpověděl: "Zde máte stráž, dejte hrob hlídat, jak uznáte za dobré."
66.Oni odešli, zapečetili kámen a postavili k hrobu stráž.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka