Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 27,59-60)

57.Když nastal večer, přišel zámožný člověk z Arimatie, jménem Josef, který také patřil k Ježíšovým učedníkům.
58.Ten přišel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo. Pilát přikázal, aby mu je dali.
59.Josef tělo přijal, zavinul je do čistého plátna
60.a položil je do svého nového hrobu, který měl vytesaný ve skále; ke vchodu hrobu přivalil veliký kámen a odešel.
61.Byla tam Marie z Magdaly a jiná Marie, které seděly naproti hrobu.
62.Nazítří, po pátku, shromáždili se velekněží a farizeové u Piláta
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka