Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 27,54)

52.hroby se otevřely a mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena;
53.vyšli z hrobů a po jeho vzkříšení vstoupili do svatého města a mnohým se zjevili.
54.Setník a ti, kdo s ním střežili Ježíše, když viděli zemětřesení a všechno, co se dálo, velmi se zděsili a řekli: "On byl opravdu Boží Syn!"
55.Zpovzdálí přihlíželo mnoho žen, které provázely Ježíše z Galileje, aby se o něj staraly;
56.mezi nimi Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova i Josefova, a matka synů Zebedeových.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka