Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 27,51)

49.Ostatní však říkali: "Nech ho, ať uvidíme, jestli přijde Eliáš a zachrání ho!"
50.Ale Ježíš znovu vykřikl mocným hlasem a skonal.
51.A hle, chrámová opona se roztrhla v půli odshora až dolů, země se zatřásla, skály pukaly,
52.hroby se otevřely a mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena;
53.vyšli z hrobů a po jeho vzkříšení vstoupili do svatého města a mnohým se zjevili.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka