Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 27,26-30)

26.Tu jim propustil Barabáše, Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován.
27.Vladařovi vojáci dovedli Ježíše do místodržitelství a svolali na něj celou setninu.
28.Svlékli ho a oblékli mu nachový plášť,
29.upletli korunu z trní a posadili mu ji na hlavu, do pravé ruky mu dali hůl, klekali před ním a posmívali se mu: "Buď zdráv, židovský králi!"
30.Plivali na něj, brali tu hůl a bili ho po hlavě.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka