Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 26,69-75)

69.Petr seděl venku v nádvoří. Tu k němu přistoupila jedna služka a řekla: "I ty jsi byl s tím Galilejským Ježíšem!"
70.A on přede všemi zapřel: "Nevím, co mluvíš."
71.Vyšel k bráně, ale uviděla ho jiná a řekla těm, kdo tam byli: "Tenhle byl s tím Nazaretským Ježíšem."
72.On znovu zapřel s přísahou: "Neznám toho člověka."
73.Ale zakrátko přistoupili ti, kdo tam stáli, a řekli Petrovi: "Jistě i ty jsi jeden z nich, vždyť i tvé nářečí tě prozrazuje!"
74.Tu se začal zaklínat a zapřísahat: "Neznám toho člověka." V tom zakokrhal kohout;
75.tu se Petr rozpomněl na slova, která mu Ježíš řekl: `Dříve než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš.´ Vyšel ven a hořce se rozplakal.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka