Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 26,31)

29.Pravím vám, že již nebudu pít z tohoto plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu s vámi pít kalich nový v království svého Otce."
30.Potom zazpívali chvalozpěv a vyšli na Olivovou horu.
31.Tu jim Ježíš řekl: "Vy všichni ode mne této noci odpadnete, neboť jest psáno: `Budu bít pastýře a rozprchnou se ovce stáda.´
32.Po svém vzkříšení však vás předejdu do Galileje."
33.Na to mu řekl Petr: "Kdyby všichni od tebe odpadli, já nikdy ne!"
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka