Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 26,27-28)

25.Na to řekl Jidáš, který ho zrazoval: "Jsem to snad já, Mistře?" Řekl mu: "Ty sám jsi to řekl."
26.Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy: "Vezměte, jezte, toto jest mé tělo."
27.Pak vzal i kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: "Pijte z něho všichni.
28.Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů.
29.Pravím vám, že již nebudu pít z tohoto plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu s vámi pít kalich nový v království svého Otce."
30.Potom zazpívali chvalozpěv a vyšli na Olivovou horu.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka