Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 26,2)

1.Když Ježíš dokončil všechna tato slova, řekl svým učedníkům:
2."Víte, že za dva dny jsou velikonoce, a Syn člověka bude vydán, aby byl ukřižován."
3.Tehdy se sešli velekněží a starší lidu ve dvoře velekněze, který se jmenoval Kaifáš,
4.a uradili se, že se Ježíš zmocní lstí a že ho zabijí.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka