Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 25,41)

39.Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?´
40.Král jim odpoví a řekne jim: `Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.´
41.Potom řekne těm na levici: `Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům!
42.Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít,
43.byl jsem na cestách, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.´
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka