Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 25,32)

30.A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot; tam bude pláč a skřípění zubů.´
31.Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy;
32.a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jeden od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů,
33.ovce postaví po pravici a kozly po levici.
34.Tehdy řekne král těm po pravici: `Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka