Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 25,31)

29.Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno; kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má.
30.A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot; tam bude pláč a skřípění zubů.´
31.Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy;
32.a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jeden od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů,
33.ovce postaví po pravici a kozly po levici.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka