Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 25,14-30)

14."Je to, jako když si člověk při odchodu na cestu svolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek.
15.Jednomu dal pět hřiven, dalšímu dvě a dalšímu jednu, každému podle jeho schopností, a odešel na cestu.
16.Ten, který dostal pět hřiven, ihned šel, nechal je vydělávat a získal jiných pět.
17.Podobně ten, který dostal dvě hřivny, získal jiné dvě.
18.Ten, který dostal jednu, ale šel, zakopal ji v zemi, a tak ukryl peníze svého pána.
19.Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a účtoval s nimi.
20.Když přistoupil ten, který dostal pět hřiven, přinesl dalších pět hřiven a řekl: `Pane, dal jsi mi pět hřiven a podívej, získal jsem pět dalších.´
21.Jeho pán mu řekl: `Výborně, dobrý a věrný služebníku! Byl jsi věrný v mále, svěřím ti mnoho. Sdílej radost svého pána.´
22.Potom přistoupil ten, který dostal dvě hřivny, a řekl: `Pane, dal jsi mi dvě hřivny a podívej, získal jsem další dvě.´
23.Jeho pán mu řekl: `Výborně, dobrý a věrný služebníku! Byl jsi věrný v mále, svěřím ti mnoho. Sdílej radost svého pána.´
24.Potom přistoupil ten, který dostal jednu hřivnu, a řekl: `Pane, věděl jsem, že jsi přísný člověk, že sklízíš, kde jsi nezasel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal.
25.A tak jsem odešel a ukryl tvou hřivnu v zemi, protože jsem se bál. Podívej, zde máš, co ti patří.´
26.Jeho pán mu odpověděl: `Ty zlý a líný služebníku! Věděl jsi, že sklízím, kde jsem nezasel, a sbírám, kde jsem nerozsypal?
27.Měl jsi tedy dát mé peníze směnárníkům a já bych si po návratu vzal, co mi patří, i s úrokem!
28.Vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu, kdo jich má deset.
29.Každému, kdo má, totiž bude dáno, a bude mít hojnost, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co má.
30.A toho neužitečného služebníka vyhoďte do té venkovní tmy. Tam bude pláč a skřípění zubů.´"
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka