Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 25,13)

11.Potom přišly i ty ostatní družičky a prosily: `Pane, pane, otevři nám!´
12.Ale on odpověděl: `Amen, pravím vám, neznám vás.´
13.Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu /ve kterou Syn člověka přijde/.
14.Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek;
15.jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka