Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 24,42-51)

42.Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.
43.Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční hodinu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu.
44.Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.
45.Když pán ustanovuje nad svou čeledí služebníka, aby jim včas podával pokrm, který služebník je věrný a rozumný?
46.Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí.
47.Amen, pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří.
48.Když si však špatný služebník řekne: `Můj pán nejde´,
49.a začne bít své spoluslužebníky, hodovat a pít s opilci,
50.tu pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší,
51.vyžene ho a vykáže mu úděl mezi pokrytci; tam bude pláč a skřípění zubů.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka