Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 24,36)

34.Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane.
35.Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.
36.O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám.
37.Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noé:
38.Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noé vešel do korábu,
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka