Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 24,27-33)

27.Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka.
28.Kde je mrtvola, slétnou se i supi.
29.Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí.
30.Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou.
31.On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené do čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým.
32.Od fíkovníku si vezměte poučení: Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že je léto blízko.
33.Tak i vy, až toto všecko uvidíte, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka