Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 24,23-28)

23.Tehdy, řekne-li vám někdo: `Hle, tu je Mesiáš nebo tam´, nevěřte!
24.Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné.
25.Hle, řekl jsem vám to už předem.
26.Když vám řeknou: `Hle, je na poušti´, nevycházejte! `Hle, v tajných úkrytech´, nevěřte tomu!
27.Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka.
28.Kde je mrtvola, slétnou se i supi.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka