Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 24,14)

12.a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13.Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
14.A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.
15.Když pak uvidíte `znesvěcující ohavnost´, o níž je řeč u proroka Daniele, jak stojí na místě svatém - kdo čteš, rozuměj -
16.tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor;
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka