Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 23,8-10)

6.mají rádi přední místa na hostinách a přední sedadla v synagógách,
7.líbí se jim, když je lidé na ulici zdraví a říkají jim `Mistře´.
8.Vy však si nedávejte říkat `Mistře´: jediný je váš Mistr, vy všichni jste bratří.
9.A nikomu na zemi nedávejte jméno `Otec´: jediný je váš Otec, ten nebeský.
10.Ani si nedávejte říkat `Učiteli´: váš učitel je jeden, Kristus.
11.Kdo je z vás největší, bude váš služebník.
12.Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka