Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 22,37-40)

35.a jeden jejich zákoník se ho otázal, aby ho pokoušel:
36."Mistře, které přikázání v zákoně je největší?"
37.On mu řekl: "`Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.´
38.To je největší a první přikázání.
39.Druhé je mu podobné: `Miluj svého bližního jako sám sebe.´
40.Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci."
41.Když se farizeové sešli, zeptal se jich Ježíš:
42."Co si myslíte o Mesiášovi? Čí je syn?" Odpověděli mu: "Davidův."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka