Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 22,16-21)

16.Poslali za ním své učedníky s herodiány, aby řekli: "Mistře, víme, že jsi pravdivý a učíš cestě Boží podle pravdy; na nikoho se neohlížíš a nebereš ohled na postavení člověka.
17.Pověz nám tedy, co myslíš: Je dovoleno dávat daň císaři, nebo ne?"
18.Ale Ježíš poznal jejich zlý úmysl a řekl: "Co mě pokoušíte, pokrytci?
19."Ukažte mi peníz daně!" Podali mu denár.
20.On jim řekl: "Čí je tento obraz a nápis?"
21.Odpověděli: "Císařův." Tu jim řekl: "Odevzdejte tedy, co je císařovo, císaři, co je Boží, dejte Bohu."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka