Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 20,25-26)

23.Praví jim: "Můj kalich budete pít /a křtem, kterým já budu křtěn, budete pokřtěni/, ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc; ta místa patří těm, jimž je připravil můj Otec."
24.Když to uslyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na oba bratry.
25.Ale Ježíš si je zavolal a řekl: "Víte, že vládcové panují na národy a velicí je utlačují.
26.Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem;
27.a kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem.
28.Tak, jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka