Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 2,5-6)

3.Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém;
4.svolal proto všechny velekněze a zákoníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit.
5.Oni mu odpověděli: "V judském Betlémě; neboť tak je psáno u proroka:
6.`A ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu, Izraele.´"
7.Tedy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl:
8."Jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti; a jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka