Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 2,11)

9.Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle,hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě.
10.Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí.
11.Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary - zlato, kadidlo a myrhu.
12.Potom, na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země.
13.Když odešli, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu; neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka