Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 19,9)

7.Namítnou mu: "Proč tedy Mojžíš ustanovil, že muž smí propustit svou manželku tím, že jí dá rozlukový lístek?"
8.Odpoví jim: "Pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš dovolil propustit manželku. Od počátku to však nebylo.
9.Pravím vám, kdo propustí svou manželku z jiného důvodu než pro smilstvo a vezme si jinou, cizoloží."
10.Učedníci mu řekli: "Jestliže je to s mužem a ženou takové, pak je lépe se neženit."
11.On jim odpověděl: "Ne všichni pochopí to slovo; jen ti, kterým je dáno.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka