Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 19,6)

4.Odpověděl jim: "Nečetli jste, že Stvořitel od počátku `muže a ženu učinil je´?
5.A řekl: `Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce, a budou ti dva jedno tělo´;
6.takže již nejsou dva, ale jeden. A proto co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!"
7.Namítnou mu: "Proč tedy Mojžíš ustanovil, že muž smí propustit svou manželku tím, že jí dá rozlukový lístek?"
8.Odpoví jim: "Pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš dovolil propustit manželku. Od počátku to však nebylo.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka