Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 19,24)

22.Když mladík uslyšel to slovo, smuten odešel, neboť měl mnoho majetku.
23.Ježíš řekl svým učedníkům: "Amen, pravím vám, že bohatý těžko vejde do království nebeského.
24.Znovu vám říkám, snáze projde velbloud uchem jehly než bohatý do Božího království."
25.Když to učedníci slyšeli, velice se zhrozili a řekli: "Kdo potom může být spasen?"
26.Ježíš na ně pohleděl a řekl: "U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka