Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 19,21)

19.cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe."
20.Mladík mu řekl: "To jsem všechno dodržoval! Co mi ještě schází?"
21.Ježíš mu odpověděl: "Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne."
22.Když mladík uslyšel to slovo, smuten odešel, neboť měl mnoho majetku.
23.Ježíš řekl svým učedníkům: "Amen, pravím vám, že bohatý těžko vejde do království nebeského.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka