Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 17,21)

19.Když byli učedníci s Ježíšem sami, přistoupili k němu a řekli: "Proč jsme ho nemohli vyhnat my?"
20.On jim řekl: "Pro vaši malověrnost! Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete této hoře: `Přejdi odtud tam´, a přejde; a nic vám nebude nemožné."
21.Takový duch nevyjde jinak než modlitbou a postem.
22.Když byli spolu v Galileji, řekl jim Ježíš: "Syn člověka bude vydán do rukou lidí;
23.zabijí ho, a třetí den bude vzkříšen." Velice se zarmoutili.