Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 16,2-4)

1.Přišli saduceové a farizeové a pokoušeli ho; žádali na něm, aby jim ukázal znamení z nebe.
2.On však jim odpověděl: "Večer říkáte: `Bude krásně, je pěkný západ.´
3.A ráno: `Dnes bude nečas, slunce vychází do mraků.´ Vzhled oblohy umíte posoudit a znamení časů nemůžete?
4.Pokolení zlé a zpronevěřilé hledá znamení; ale nebude mu dáno znamení, leč znamení Jonášovo." Opustil je a odešel.
5.Když byli učedníci na druhém břehu, shledali, že si zapomněli vzít chleby.
6.Ježíš jim řekl: "Hleďte se mít na pozoru před kvasem saduceů a farizeů!"