Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 15,8)

6.ten již to nemusí dát svému otci nebo matce. A tak jste svou tradicí zrušili slovo Boží.
7.Pokrytci, dobře prorokoval o vás Izaiáš, když řekl:
8.`Lid tento ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne;
9.marně mě uctívají, neboť učí naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.´"
10.Svolal zástupy a řekl: "Slyšte a rozumějte:
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka