Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 15,36-38)

34."Kolik máte chlebů?" zeptal se Ježíš. "Sedm - a pár malých rybek," odpověděli.
35.Ježíš tedy nechal zástupy posadit na zem,
36.vzal těch sedm chlebů a ty ryby, vzdal díky, lámal a dával učedníkům a učedníci zástupům.
37.A tak se všichni najedli do sytosti. Potom posbírali nalámané kousky, které zbyly: sedm plných košů.
38.Jedlo tam tehdy čtyři tisíce mužů kromě žen a dětí.
39.A když propustil zástupy, nastoupil na loď a připlul do magadanského kraje.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka