Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 15,28)

26.On jí odpověděl: "Nesluší se vzít chleba dětem a hodit jej psům."
27.Ona řekla: "Ovšem, Pane, jenže i psi se živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů."
28.Tu jí Ježíš řekl: "Ženo, tvá víra je veliká; staň se ti tak, jak chceš." A od té hodiny byla její dcera zdráva.
29.Odtud Ježíš přešel zase ke Galilejskému moři; vystoupil na horu a posadil se tam.
30.Tu se k němu sešly celé zástupy a měly s sebou chromé, mrzáky, slepé, hluchoněmé a mnohé jiné. Kladli je k jeho nohám a on je uzdravil,
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka