Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 15,19)

17.Nerozumíte, že to, co vchází do úst, přijde do břicha a jde do hnoje?
18.Však to, co z úst vychází, jde ze srdce, a to člověka znesvěcuje.
19.Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky.
20.To jsou věci, které člověka znesvěcují; ale jíst neomytýma rukama člověka neznesvěcuje."
21.Ježíš odtud odešel až do okolí Týru a Sidónu.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka