Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 14,33)

31.Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl mu: "Ty malověrný, proč jsi pochyboval?"
32.Když vstoupil na loď, vítr se utišil.
33.Ti, kdo byli na lodi, klaněli se mu a říkali: "Jistě jsi Boží Syn."
34.Když se dostali na druhý břeh, přistáli u Genezaretu.
35.Lidé z toho místa ho poznali a vzkázali do celého okolí. Přinášeli mu všechny nemocné
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka