Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 14,15-21)

15.Když nastal večer, přistoupili k němu učedníci a řekli: "Toto místo je pusté a je už pozdní hodina. Propusť zástupy, ať jdou do vesnic kopit si jídlo."
16.Ale Ježíš jim řekl: "Nemusejí odcházet, dejte vy jim jíst!"
17.Oni odpověděli: "Máme tu jen pět chlebů a dvě ryby."
18.On však řekl: "Přineste je sem!"
19.Poručil, aby se zástupy rozsadily po trávě. Potom vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům a učedníci zástupům.
20.I jedli všichni a nasytili se; a sebrali nalámaných chlebů, které zbyly, dvanáct plných košů.
21.A jedlo tam na pět tisíc mužů kromě žen a dětí.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka