Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 13,43)

41.Syn člověka pošle své anděly, ti vyberou z jeho království každé pohoršení a každého, kdo se dopouští nepravosti,
42.a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů.
43.Tehdy spravedliví zazáří jako slunce v království svého Otce. Kdo má uši, slyš!"
44."Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole.
45.Anebo je království nebeské jako když obchodník, který kupuje krásné perly,
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka