Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 12,37)

35.Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré; zlý člověk ze zlého pokladu vynáší zlé.
36.Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu.
37.Neboť podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen."
38.Tehdy mu na to řekli někteří ze zákoníků a farizeů: "Mistře, chceme od tebe vidět znamení."
39.On jim však odpověděl: "Pokolení zlé a zpronevěřilé si hledá znamení; ale znamení mu nebude dáno, leč znamení proroka Jonáše.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka