Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 12,36)

34.Plemeno zmijí: Jak může být vaše řeč dobrá, když jste zlí? Čím srdce přetéká, to ústa mluví.
35.Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré; zlý člověk ze zlého pokladu vynáší zlé.
36.Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu.
37.Neboť podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen."
38.Tehdy mu na to řekli někteří ze zákoníků a farizeů: "Mistře, chceme od tebe vidět znamení."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka