Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 12,24)

22.Tehdy k němu přivedli posedlého, který byl slepý a němý; a uzdravil ho, takže ten němý mluvil i viděl.
23.Zástupy žasly a říkaly: "Není to Syn Davidův?"
24.Když to slyšeli farizeové, řekli: "On nevyhání démony jinak, než ve jménu Belzebula, knížete démonů."
25.Protože znal jejich smýšlení, řekl jim: "Každé království vnitřně rozdělené pustne a žádná obec ani dům vnitřně rozdělený nemůže obstát.
26.A vyhání-li satan satana, pak je v sobě rozdvojen; jak tedy bude moci obstát jeho království?
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka