Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 12,20)

18.`Hle, služebník můj, kterého jsem vyvolil, milovaný můj, kterého si oblíbila duše má. Vložím na něho svého Ducha. A vyhlásí soud národům.
19.Nebude se přít ani rozkřikovat, na ulicích nikdo neuslyší jeho hlas.
20.Nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí, až dovede právo k vítězství.
21.A v jeho jménu bude naděje národů.´
22.Tehdy k němu přivedli posedlého, který byl slepý a němý; a uzdravil ho, takže ten němý mluvil i viděl.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka