Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 12,14-15)

12.A oč je člověk cennější než ovce! Proto je dovoleno v sobotu činit dobře."
13.Potom řekl tomu člověku: "Zvedni tu ruku!" Zvedl jim, a byla zase zdravá jako ta druhá.
14.Farizeové vyšli a smluvili se proti němu, že ho zahubí.
15.Ježíš to poznal a odešel odtamtud. Mnozí šli za ním a on všechny nemocné uzdravil;
16.ale přikázal jim, aby ho nikomu neprozrazovali -
17.aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka Izaiáše:
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka