Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 10,38-39)

36.a `nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina´.
37.Kdo miluje otce a matku více nežli mne, není mne hoden.
38.Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.
39.Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.
40.Kdo vás přijímá, přijímá mne; a kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal.
41.Kdo přijme proroka, protože je to prorok, obdrží odměnu proroka; kdo přijme spravedlivého, protože je to spravedlivý, obdrží odměnu spravedlivého.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka