Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 10,37-11,1)

37.Kdo miluje otce a matku více nežli mne, není mne hoden.
38.Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.
39.Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.
40.Kdo vás přijímá, přijímá mne; a kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal.
41.Kdo přijme proroka, protože je to prorok, obdrží odměnu proroka; kdo přijme spravedlivého, protože je to spravedlivý, obdrží odměnu spravedlivého.
42.A kdo by napojil třebas jen číší studené vody jednoho z těchto nepatrných, protože je to učedník, amen, pravím vám, nepřijde o svou odměnu."
1.Když Ježíš dokončil tyto příkazy svým dvanácti učedníkům, šel odtud učit a kázat v tamějších městech.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka