Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 10,28)

26.Nebojte se jich tedy; neboť není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno.
27.Co vám říkám ve tmě, povězte na světle; a co slyšíte v soukromí, hlásejte se střech.
28.A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může duši i tělo zahubit v pekle.
29.Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce.
30.U vás pak jsou spočteny i všechny vlasy na hlavě.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka